بانک اطلاعاتی رایگان ادارت دولتی :  شماره فاکس، شماره تماس، پست الکترونیک

بخش اول

شرکت بازاریابی سرای تجارت دیجیتال : مشاوره رایگان در حوزه بازاریابی و عقد قرارداد رسمی بازاریابی در حوزه های مختلف.

دریافت هزینه پس از رسیدن به هدف.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید : 02188472629

نام تلفن فاکس پست الکترونیک
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 076 – 33565310 – 2 076 – 33555017 info@hbwa.ir
اداره آموزش فنی و حرفه ای چهار محال و بختیاری 038 – 32226200   32228400 038 – 32228950 info@ctvto.ir
اداره آموزش و پرورش استثنایی چهار محال و بختیاری 038 – 32262641 – 2 038 – 32223294
اداره پست گیلان 013 – 33114960   33119098 013 – 33117140
اداره ثبت احوال لرستان 066 – 33221377 066 – 33223130
اداره کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات گیلان 013 – 33263800 013 – 33263700 gilan@ict.gov.ir
اداره کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات لرستان 066 – 33436365 066 – 33429264
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهار محال و بختیاری 038 – 32250412 – 4 038 – 32250413
اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری 038 – 32220235   32244801 038 – 32229090
اداره کل استاندارد گیلان 013 – 33696474   33696221 – 4 013 – 33696608 isirgilan@isiri.org.ir
اداره کل امور اقتصادی و دارایی 038 – 32244007 – 8 038 – 32222345 daraee.shahrekord@chmail.com
اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان 076 – 32222904 076 – 32243977 ho+daraei@yahoo.com
اداره کل امور عشایر لرستان 066 – 33224806   33225366   33228545 066 – 33221182 info@ashayerlorestan.ir
اداره کل امور مالیاتی لرستان 066 – 33322311 066 – 33322311
اداره کل انتقال خون استان هرمزگان 076 – 32228032 076 – 32229913 bndr@horbtc.ir
اداره کل انتقال خون گیلان 013 – 33326006 013 – 33324400
اداره کل انتقال خون لرستان 066 – 33239971 066 – 33239773
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 038 – 32221124 – 8 038 – 32227604 bonyadshahid139chb@gmail.com
اداره کل بیمه سلامت استان گیلان 013 – 33344974   3330857   33320836 013 – 33332389 info@gl@ihio.gov.ir
اداره کل بیمه سلامت استان هرمزگان 076 – 33345107 – 9 076 – 33345103
اداره کل بیمه سلامت کهکیلویه و بویر احمد 074 – 33229630   33220130 074 – 33226890
اداره کل پست استان ایلام 084 – 32225555 084 – 32225454 m_ta1348@post.ir
اداره کل پست چهارمحال و بختیاری 038 – 33334763 038 – 33330806
اداره کل پست کهکیلویه و بویر احمد 074 – 33229001 074 – 33222550
اداره کل تأمین اجتماعی اردبیل 045 – 33339173   33336030   33362717 045 – 33357353
اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز 026 – 32775138   32747818 026 – 32737668
اداره کل تأمین اجتماعی استان قزوین 028 – 33347921 – 2   33237527 028 – 33343020
اداره کل تأمین اجتماعی استان قم 025 – 37707788   37722030 025 – 37708883
اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان 013 – 33113210   33113186 013 – 33117982 gilan@tamin.ir
اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی 086 – 34456283 – 4 086 – 34456009
اداره کل تأمین اجتماعی اصفهان 031 – 32367507   3233327   32367913 031 – 32368135
اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان غربی 044 – 32221531   32220142   32220615 044 – 32221031
اداره کل تأمین اجتماعی آذزبایجان شرقی 041 – 33282880   33289758   33289760 041 – 33827783
اداره کل تأمین اجتماعی بوشهر 077 – 33341628   33341640   33341641 077 – 33341630
اداره کل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی 056 – 32423380   32423511 – 3 056 – 32423381
اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی 051 – 37627910 – 20   37627900 051 – 37627905
اداره کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی 058 – 32250533   32251396   32261956 058 – 32261959
اداره کل تأمین اجتماعی زنجان 024 – 33783701 024 – 33773903
اداره کل تأمین اجتماعی سمنان 023 – 33327348   33333781   33338707 023 – 33321766
اداره کل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان 054 – 33233994   33215747   33231562 054 – 33226135
اداره کل تأمین اجتماعی فارس 071 – 36491382   36491368   36491378 071 – 36491381
اداره کل تأمین اجتماعی کردستان 087 – 33238925   33284937   33232915 087 – 33286025
اداره کل تأمین اجتماعی کرمان 034 – 32728960 – 9 034 – 32728959
اداره کل تأمین اجتماعی کرمانشاه 083 – 38212901   38212917 083 – 38212919
اداره کل تأمین اجتماعی کهکیلویه و بویر احمد 074 – 7591739155 074 – 33338224
اداره کل تأمین اجتماعی گلستان 017 – 32358321   32358317   32358311 017 – 32358310
اداره کل تأمین اجتماعی مازندران 011 – 33351311   33362353   33363088
اداره کل تأمین اجتماعی هرمزگان 076 – 33676431   33687727   33676435 076 – 33676432
اداره کل تأمین اجتماعی همدان 081 – 32515935   32516770   32515924 081 – 32515929
اداره کل تأمین اجتماعی یزد 035 – 35280220 – 1   35280110 – 9 035 – 35280125
اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری 038 – 32224000 038 – 32244197
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان 066 – 33229804 – 6 066 – 33229807 lorestan_kar@mds.ir
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتمای استان اصفهان 031 – 36670853 031 – 36671950
اداره کل تعاون کار و رفاه هرمزگان 076 – 33661762 – 3   33661765 076 – 33661764
اداره کل ثبت احوال چهار محال و بختیاری 038 – 32220062   32225258 038 – 32223633 chaharmahal@sabteahval.ir
اداره کل ثبت اسناد و املاک چهار محال و بختیاری 038 – 33331135 038 – 33334201 chb@ssaa.ir
اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان 013 – 33461750 013 – 33461751
اداره کل حمل و نقل و پایانه های هرمزگان 076 – 33349100 076 – 33351202
اداره کل دامپزشکی چهار محال و بختیاری 038 – 33344895   33339007 – 8 038 – 33333090
اداره کل دامپزشکی لرستان 066 – 33305019   33310016 066 – 33327550
اداره کل راه و ترابری هرمزگان 076 – 33350240 076 – 33332594
اداره کل راه و شهر سازی لرستان 066 – 33207329 – 30   33201890 066 – 33215590 info@rul.ir
اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان 076 – 33332591 – 2   33350240
اداره کل شیلات گیلان 013 – 44423002 – 4 013 – 44440775 shilatgilan@yahoo.com
اداره کل فرهنگ و ارشاد کهکیلویه و بویر احمد 074 – 33221312   33225328 074 – 33225628
اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان 066 – 33431892 066 – 33432252 modir@lorestanpl.ir
اداره کل گمرک استان سمنان 023 – 33330359 023 – 33330359 info@semnaneustoms.ir
اداره کل گمرک استان همدان 081 – 32544029   32544840   32542600 081 – 32544472
اداره کل گمرک خراسان جنوبی 056 – 32236393 – 5 056 – 32236391
اداره کل گمرک قزوین 028 – 32223022   32244448 028 – 32223021
اداره کل گمرکات استان آذربایجان شرقی 041 – 34454411 – 3 041 – 34454414
اداره کل گمرکات استان مرکزی 086 – 34130100   34130181 086 – 34130099 info@markazi-customs.ir
اداره کل گمرکات آذربایجان غربی 044 – 32779861 – 2 044 – 32777697 info@acu.ir
اداره کل گمرکات بندر انزلی 013 – 44429011   44420016 013 – 44424082 info@anzalicustoms.ir
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 038 – 33337000 038 – 33330830
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهکیلویه و بویر احمد 074 – 33243194 074 – 33334064 pr.kohgiluye@gmail.com
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان 066 – 33309965 lorestan@frw.org.ir
اداره کل نوسازی مدارس لرستان 066 – 33213880   33222177 066 – 33214071
اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیزات مدارس 038 – 32224186 – 8 038 – 32229737 charmahal@nosazimadares.ir
اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی 041 – 34766400   34766401   34766403 041 – 34766402 info@ea-sport.ir
اداره کل ورزش و جوانان چهار محال و بختیاری 038 – 32251000 038 – 32241016 chb@msy.gov.ir
اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری 038 – 33335316 038 – 33335313
اداره کل هواشناسی گیلان 013 – 33240683 013 – 33240684 info@gilmet.ir
اداره کل هواشناسی هرمزگان 076 – 33675390 – 3 076 – 33670726 research@hormozganmet.ir
اداره گمرک لرستان 066 – 33404202 066 – 33431882
اداره گمرکات استان کردستان 087 – 33165082   33165080 087 – 33165820 info@kcu.ir
اداره هواشناسی لرستان 066 – 33409292   33409465 066 – 33402228
ارتباطات و فن آوری اطلاعات کهکیلویه و بویر احمد 074 – 33228600   33224502 074 – 33224506
استاندارد و تحقیقات صنعتی لرستان 066 – 33219277 066 – 33213026
استانداری اردبیل 045 – 33252000 045 – 33232070
استانداری اصفهان 031 – 32222794 031 – 32223434
استانداری البرز 026 – 34438501 – 4 026 – 34438507 info@alborz.ir
استانداری ایلام 084 – 33337002 – 3 info@partal-il.ir
استانداری آذربایجان شرقی 041 – 35263333   33394200   35263864 041 – 35263862
استانداری چهارمحال و بختیاری 038 – 33332424   33332800 038 – 33332424 info@ostan-chb.ir
استانداری خراسان جنوبی 056 – 32211052 – 5 056 – 32224958
استانداری خراسان رضوی 051 – 38595069 051 – 38595069
استانداری زنجان 024 – 33141 024 – 33143253 info@ostandari-zn.ir
استانداری سمنان 023 – 33443560 – 4 023 – 33443507 info@ostan-sm.ir
استانداری سیستان و بلوچستان 054 – 31127608   31127344 – 5 054 – 33235540 info@sbportal.ir
استانداری قم 025 – 31620444   31620443 025 – 31620409 info@ostan-qom.ir
استانداری کردستان 087 – 33163820 – 1 087 – 33163817 info@ostan-kd.ir
استانداری کهکیلویه و بویر احمد 074 – 33226011 – 4 074 – 33225119
استانداری گلستان 017 – 32433001 – 3 017 – 32433015
استانداری گیلان 013 – 33282600 013 – 33282601
استانداری لرستان 066 – 33308510 066 – 33307090 info@ostan-lr.ir
استانداری مازندران 011 – 33310211 – 9 011 – 33310283
استانداری مرکزی 086 – 33666001 086 – 33687225 pr@ostan-mr.ir
استانداری همدان 081 – 38256071 – 9 081 – 38256000
استانداری یزد 035 – 31111 035 – 36243888 info@osyanyazd.ir
آب منطقه ای تهران 021 – 81751   81753566 021 – 88966555 info@tw.org.ir
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک لرستان 066 – 33225307   33235116   33240377 066 – 33215308 lr@tsml.ir
بازرگانی پتروشیمی ایران 021 – 82851 021 – 88881726 pcc@petrochem-ir.net
بازرگانی دولتی ایران 021 – 88957459 – 60   88957474 – 6 021 – 88951566
بنیاد پانزده خرداد 021 – 88902281 – 6 021 – 88907747
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران 021 – 88302991 – 3 021 – 88823029
بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان 066 – 33207820 066 – 33208308
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان 076 – 33670580 – 3 076 – 33670588
بنیاد مسکن لرستان 066 – 33221061 066 – 33223805
بهینه سازی مصرف سوخت 021 – 88604760 – 6 021 – 88604829 info@ifco.ir
پارک علم و فن آوری 086 – 32226011 – 4 086 – 32240051 info@astp.ir
پارک علم و فناوری استان هرمزگان 076 – 33334016 – 7 076 – 33348448 hormozgan.pr@gmail.com
پایانه های نفتی ایران 021 – 88534820   88536208 021 – 88534829 dabirkhaneh@nioc-otc.com
پست استان لرستان 066 – 33303384 066 – 33317064
پشتیبانی امور دام استان تهران 021 – 88033289   88217085 021 – 88036259
پشتیبانی امور دام اصفهان 031 – 36277306   36307082 031 – 36273354
پشتیبانی امور دام کشور 021 – 82972383   88772188 021 – 88799208 slal.fcm.ir@gmail.com
تجهیز و نگهداری تأسیسات ساختمانهای ورزشی (سهامی خاص) 021 – 22903591 – 40 021 – 22229152
جمعیت هلال احمر 021 – 88201000 – 9   88662700 info@rcs.ir
حمل و نقل پایانه های لرستان 066 – 33407345 066 – 33407426
دانشگاه شهرداری 021 – 22297378   22296966 021 – 22832660
دخانیات ایران 021 – 51261840 – 1 021 – 51261843 itcnews@irtobacco.com
دخانیات لرستان 066 – 33229835   33208064 066 – 33208063
راه آهن جمهوری اسلامی ایران 021 – 55121   55127171   55641200 021 – 55647086 iranrailways@irirw.com
سازمان اسناد ملی ایران 021 – 22255118 021 – 22255748
سازمان امور اقتصادی و دارایی اصفهان 031 – 32240542   32222102 – 8 031 – 32220727
سازمان امور عشایر ایران 021 – 66412258   66412360 021 – 66412691 ashaer@ashaer.org
سازمان انتقال خون ایران 021 – 88601501 – 30 021 – 88601580 info@ibto.ir
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران 021 – 64320 021 – 66058580 info@125.ir
سازمان بازرسی کل استان چهار محال و بختیاری 038 – 33386717 038 – 33386795
سازمان بازنشستگی ایران 021 – 88954403   88963910   88964094 021 – 83513112 info@cspf.ir
سازمان بنادر و دریا نوردی 021 – 84931   88651013 021 – 88651012 info@pmo.ir
سازمان بهزیستی 021 – 66702001 – 9   66706974 021 – 66706974
سازمان بهزیستی استان لرستان 066 – 33200020 066 – 33200020
سازمان بهشت زهرا 021 – 55201031 – 9   55202561 – 3   55202560 021 – 55201918
سازمان بیمه سلامت ایران 021 – 22844757   22853853   22858720 – 7 021 – 22844779 info@ihio.gov.ir
سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران 021 – 88735071   88735074 021 – 88735070
سازمان پارکها و فضای سبز مشهد 051 – 35096517 051 – 35096525 parks@mashhad.ir

 

برای نمایش بخش دوم از لیست بانک اطلاعاتی رایگان ادارت دولتی در اینجا کلیک نمایید.