بانک اطلاعاتی رایگان تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی :  شماره فاکس، شماره تماس

بخش اول

شرکت بازاریابی سرای تجارت دیجیتال : مشاوره رایگان در حوزه بازاریابی و عقد قرارداد رسمی بازاریابی در حوزه های مختلف.

دریافت هزینه پس از رسیدن به هدف.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید : 02188472629

وسایل و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی شماره فکس شماره تلفن گروه بندی
افزار کالا گستران 89773131 88845737 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
اقلیم دانش 66962130 66962131 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
الماس دندان ایرانیان 88353135*108 88354182 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
ایده آل ماکو 88893837 88908491 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
آبا پزشک ابراز 9121393964 66929825 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
آپادانا تک 88955137 88955278 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
آپادانا طب پارس 66461959 66561590 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
آذر سینا مد 66417401 66413010 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
آرمان ستد 88758194 88757087 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
آزاد تجارت پارس 88987572 88988063 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
بازرگانی کاوه 66432563 66906799 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
بنیان دندان ایرانیان 88352455*102 88352650 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
بهار آدین 88722561 88719279 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
بهداشت پیشرو دندان 66902585 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
پرتو تصویر درمان 22650884 22650881 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
پرشیا ایده پارس 44049503 44049500 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
پویان عاج 66427958 66428903 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
تولیدی باند و گاز طبی آریان 66438729 66438728 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
رهان طب کوشا 66020512 66007943 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
تکساز ایده 66949515 66567207 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
تولیدی صنعتی فراز مهر اصفهان 3152373167 3136619999 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
تهران اتکا 88745950 87764 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
جهان تجارت 88920478*3 889204796 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
روهینا بهگر تجهیز 55732756 55749540 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
شهسواران خورشید ایرانیان 88645753*5 88645753 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
شیما پرتو 88825442 88841037 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
صنایع دنداپزشکی ایران 88645659 88645660 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
صنایع دندانپزشکی فخر سینا 66429625 66438373 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
صنایع طیف بنفش 88951834 88207824 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
صنعتی بازرگانی دندان توس تهران 66804219*8 66429866 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
فیروز دنتال 66924888 66420242 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
کاسپین البرز 88781121*106 88770890 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
کالای پزشکی نعیم تب 55435585 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
کلان تب 66930718 66563420 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
کیمیای سبز امروز 87716*6 88608958 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
مهر آراین 66422908 66439817 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
مهر گستر طب 77360345 77063510 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
مهندسی پزشکی دیلان تب 88481860 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
مهندسی تولیدی کوشا فن پارس 88361059 88088558 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
نوید پرتونما 44697840 44697840 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
هیپاکان 88750381 88745381 دستگاه ها و لوازم دندانپزشکی
ابزار پزشکی کاوش مگا 77907104 77458917 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
ابزار درمان 88752869 88746270 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
احیا درمان پیشرفته 22250555*3 22250555 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
اطلس شفا یاب غرب 8733621955 8733621955 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
اطلسین 88725446 88725434 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
افراز پزشک 88439994 88433232 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
افق مهر آزما 66433416 66921040 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
الهام تب 66121630 66923309 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
امداد طب آسیا 88622164 88622139 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
امید سازان حیات 77607573 77539191 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
ایران خودساز 77191808 77803253 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
ایران طب مهر 55610579 55801698 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
ایرانیان طب زعیم 77941888 77900568 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
آبنوس طب هرمز 88860143*2 88860143 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
آروین طب 88049790 88909588 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
آریا سپاهان 66929219 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
آسیا جراح پیشرو 88965042 88989711 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
بازرگانی پارسا 88830190 88830965 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
باند و گاز صفا تب 3137583404 3137583203 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
باند و گاز لطیف 2333652026 2333652036 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
باند و گاز پنبه کاوه 22055665 22015086 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
باندهای پزشکی ایران 86085263 88742609 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
بنیان درمان 88703052 88703050 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
بهار آردین 88722561 88719279 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
بهان سلامت طب 22908781 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
بهگران طب 88303024 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
پارس آمپول 22257743 22227210 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
پار باد 66431886 66928003 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
پرشیا سینای صدرا 88482024 88105282 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
پرشین ابزار جراح 66569619 66569619 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
پلاست کار بوشهر 88750191 88740074 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
پیشروان امداد درمان پارس 22333428 22334024 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
پیشگام ایده آل خاورمیانه 66466950 66975357 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
تبیان جراح 89786955 88499436 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
تجهیزات اوحد 88848176 88840717 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
تعاونی رهان طب کوشا 66020512 66007943 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
تولیدی طبی مادران 44480874 44485023 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
جلال آرا 88887174 88884888 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
جهان قلب 88975854 88975851 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
خانه نگاه چشم 66898731 61079 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
دانش پژوه نصیر 22899528 22899526 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
دانش طب امروز 88930928 88930929 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
رویان تجارت عماد 88201563 88201564 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
رهیار آسیا گستر 66914058 66901999 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
زیست فناوری کوثر 88939139 88939150 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
سرنگ میبد یاس 3532372304 3532372304 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
سلامت آرمان اسپادانا 3132210190 3132203490 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
شایگان طب پارس 66900821 66490009 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
شفا طب اصفهان 3145642866 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
صنایع بهداشتی فومن وش 1334718326 1334718431 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
صنایع پزشکی امین درمان 88301145 88303029 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
صنایع پزشکی تک نوع خاور میانه 88486200 88486208 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
صنایع پزشکی توکا طب آذر 88845375 88844987 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
صنایع پزشکی و تجاری مدد بخش 66968770 66967919 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
صنعت درمان 88534730 88534451 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
کیفیت تولید تکاپو 88835224 88321519 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
کیمیا سوشا 66975357 66975356 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
کیمیا صنعت پژوه 88622164 88623614 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
گازهای طبی ره پویان توسعه ایران 88975232 88979734 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
مبتکر رازی سلامت 66594275 66570024 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
مجتمع دارویی درمانی هلال احمر 77793131 77336006 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
مد جوی 88759695 88759329 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
مدیا کاوش 88521209 88521207 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
مدیکا اسپرت 66950702 66963302 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
مهندسی پزشک نوین 88736222 88755989 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
میتسونی ایران 22022611 22023077 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
نخ بافان حربر 88732576 88506595 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
نساجی ماهان تفرش 88532597 88171218 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
نوآوری پزشکان آرتیمان 88876185 88665825 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
نوین باند اصفهان 3134461941 3134451240 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
ولتون 88960118 88960118 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
هانا طب پویا 88934158 88934154 وسایل بیمارستانی پنبه های بهداشتی
بازرگانی آرش 77223542 22987190 تجهیزات و وسایل پزشکی
سپنتا کالا نوین 36617385 36616411 تجهیزات و وسایل پزشکی
ابریشم تاب بوشهر 88750191 88740074 تجهیزات و وسایل پزشکی
ابطحی طب 88721555 88715107 تجهیزات و وسایل پزشکی
ارنیکا پارسیان پدیده 66594992 تجهیزات و وسایل پزشکی
اروین 88893108*12 66913906 تجهیزات و وسایل پزشکی
اسطوره طب پارس 88041766 88041764 تجهیزات و وسایل پزشکی
اشتود کار 22053481 22040465 تجهیزات و وسایل پزشکی
افشان طب 66967297 66404311 تجهیزات و وسایل پزشکی
الداد مهر پارس 44251109 44251146 تجهیزات و وسایل پزشکی
الکترونیک برتر 88982873 88982612 تجهیزات و وسایل پزشکی
اوژن 66932432*4 66931962 تجهیزات و وسایل پزشکی
اوشن طب دانش 22871965 22871964 تجهیزات و وسایل پزشکی
ایران بهداشت 66402956 66467181 تجهیزات و وسایل پزشکی
ایران فارمیس 88760594 88515480 تجهیزات و وسایل پزشکی
ایران ممکو 66400709 66403660 تجهیزات و وسایل پزشکی
ایرانیان همگان مهر 66910360 66568851 تجهیزات و وسایل پزشکی
ایرمان تجهیز پارت 88330377 88338583 تجهیزات و وسایل پزشکی
ایکس ری ایران 66417190 66408035 تجهیزات و وسایل پزشکی
ایلام سرنگ 88882765 88879119 تجهیزات و وسایل پزشکی
آتیلا ارتوپد 88046666 88066666 تجهیزات و وسایل پزشکی
آذر مدیک 88837063 88826657 تجهیزات و وسایل پزشکی
آراد هیوا طب 88995609 88995612 تجهیزات و وسایل پزشکی
آرمان نوین شفا 88528358 88504234 تجهیزات و وسایل پزشکی
آریا طب گدزا 88202490 88202494 تجهیزات و وسایل پزشکی
آریا فارمد 22019137 22018923 تجهیزات و وسایل پزشکی
آریان تجهیز 88908902 88908902 تجهیزات و وسایل پزشکی
آریان طب خواهان 77536577 77523278 تجهیزات و وسایل پزشکی
بازرگانی فلات سبز 66948007 66948005 تجهیزات و وسایل پزشکی
بازرگانی کیوان عریضی 3136204894 3136204894 تجهیزات و وسایل پزشکی
بازرگانی و تجهیزات پزشکی آرمسن درمان 88326644 88830686 تجهیزات و وسایل پزشکی
بردیا طب سلامت 2634711481 2634711481 تجهیزات و وسایل پزشکی
برنا قلب دنا 77605136 77655586 تجهیزات و وسایل پزشکی
به دارو تهران 88042741 88050582 تجهیزات و وسایل پزشکی
بهمدیکو 88476005 88444508 تجهیزات و وسایل پزشکی
بهیار صنعت پارس 3133932275 3133932276 تجهیزات و وسایل پزشکی

برای نمایش بخش دوم از لیست بانک اطلاعاتی رایگان تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی اینجا کلیک نمایید.